Mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Mae Maes Awyr Abertawe a adeiladwyd ym 1941 ar gyfer yr RAF heddiw yn cynnig rhai o'r profiadau mwyaf unigryw a bythgofiadwy. Hefyd yn gartref i dîm arddangos aerobatig cigfran y Tîm a chyn gartref Ambiwlans Awyr Cymru.

Profiad Hedfan a Hyfforddiant

Mae Maes Awyr Abertawe yn cynnig sawl opsiwn.

. Hyfforddiant hofrennydd

. Hyfforddiant Ultralight

. Hyfforddiant Grŵp A.

Os ydych chi'n chwilio am anrheg i rywun annwyl neu'n dymuno dod yn beilot preifat rydyn ni wedi rhoi sylw i chi

Data Peilot

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer Peilotiaid sy'n bwriadu ymweld â Maes Awyr Abertawe, gan gynnwys dimensiynau'r rhedfa, uchder cylched a sut i PPR

Edrychwn ymlaen at eich gweld

Ysgol Ground

Pob arholiad daear a gwmpesir gan gynnwys teleffoni radio

ysgol ddaear trwy apwyntiad

roedd arholiadau'n eistedd yn ddyddiol

GST hefyd ar gael ar gais

Am Faes Awyr Abertawe

Ym mis Mehefin 1941 cyhoeddwyd bod RAF Fairwood Common yn weithredol fel gorsaf ymladdwyr dydd a nos. Yng ngwanwyn 1949, datgomisiynwyd yr orsaf a'i hagor yn swyddogol fel Maes Awyr Abertawe ar y 1af o Fehefin 1957.

Heddiw mae gennym ystod eang o gyfleusterau maes awyr i ddiwallu eich anghenion.

> Hedfan Rhodd Gyda - Swansea Plu a Phrofiad cymru

> Parcio Ceir Am Ddim

Ail-lenwi Awyrennau (Jet-A1 & Avgas 100LL)

> Ysgolion Hedfan

> Cyflwyniad ysgol ddaear

> Gweld ardaloedd a Mwy